“Dat is apart… Er is niets geregeld voor juist datgene waarvoor de vakantieganger op vakantie gaat!”
De gast wil: positief verrast worden, uitgerust thuiskomen en alle zorgen aan de kant zetten. Maar hoe zorg je daar, als vakantiepark, voor?

Modern gastheerschap…

…en vakantiebeleving

Hier is de vakantiecoach!

Meer ontspanning tijdens de vakantie
De vakantiecoach lost op, relativeert, stabiliseert, organiseert en werkt samen met en voor de recreatieorganisatie. De neutrale en onafhankelijke positie van de vakantiecoach op het park is een meerwaarde voor de gasten. Het primaire doel is: meer vakantiebeleving en ontspanning.

Meerwaarde van de vakantiecoach
Voor de organisatie is de vakantiecoach het aanspreekpunt voor klachten, teleurstelling, feedback, misverstanden en conflicten. De sympathieke, pro actieve aanpak van de coach zorgt voor hogere klantwaardering, herhaalbezoek en werkdruk vermindering bij de receptie.

Daarom ben ik vakantiecoach
Wat gaat er toch allemaal om in die hoofden van de vakantieganger? Als coach ben ik wel voorbereid op allerlei soorten stress, frustraties en teleurstelling die zich kunnen voordoen in wat voor situatie dan ook. Als coach ben ik ook gewend dat mensen zelf een afspraak met me maken in mijn praktijk als ze willen praten over hun situatie. Of het nu over het werk gaat of over hun privésituatie. Lees verder…

Definitie van re·cre·a·tie (de; v; meervoud: recreaties)
Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, ‘re-creatie’ duidt op vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreëren is het opladen van de persoonlijke actieradius, het vernieuwen van de energie, het verzetten van de zinnen en het ontladen van opgelopen spanning.
Bron: wikipedia